Dự án Trường mầm non Nguyễn Du slide 3 Trường mầm non Nguyễn Du Slide 4 KVC Hải Phát - Tố Hữu Nguyễn Du - NLH Nguyễn Du - TC

Dự án Trường mầm non Nguyễn Du

slide 2

slide 3

Trường mầm non Nguyễn Du

Slide 4

KVC Hải Phát - Tố Hữu

Nguyễn Du - NLH

Nguyễn Du - TC

    Gym Nâng Chân. YT 18060-9

    Mã sản phẩm:YT 18060-9

    Thông tin chi tiết :

     

    Thiết bị tập nâng chân YT 18060-9 được lắp đặt và trang bị tại các công viên, khu tập thể dục thể thao ngoài trời:

    - Thiết bị tập nâng chân YT 18060-9 giúp tập bắp chân rất tốt.

    - Chất liệu: Khung sắt, nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện.

    - Lắp đặt bằng cách gắn cố định xuống nền.

    - Thiết bị cho một người tập.

    - Kích thước (D x R x C): 71 x 62 x 97 (Cm).

    - Lưu ý: Khách hàng có thể tùy chọn màu sắc theo yêu cầu.

    Bình luận:

    Sản phẩm cùng chuyên mục

  • YT 18058-14
  • QQ 14072-12
  • YT 18057-8
  • YT 18058-9
  • QQ 14074-4
  • YT 18057-9
  •  Bảng Thông Báo. YT 18060-13
  • YT 18057-2
  • YT 18057-10
  •  Thiết bị tập cơ bụng. YT 18060-11
  • YT 18059-8
  • QQ 14073-8
  • YT 18058-1
  • QQ 14072-1
  • YT 1805913
  • YT 18058-6
  • YT 18058-12
  • YT 18059-3
  • YT 18058-11
  • YT 180601
  • YT 18058-13
  • YT 18059-6
  • YT 18058-5
  • YT 18057-4
  • QQ 14073-9
  • QQ 14074-2
  • QQ 14072-3
  • YT 1805914
  • QQ 14072-4
  • YT 18058-2
  • QQ 14071-2
  • QQ 14071-6
  • QQ 14072-11
  • YT 18059-4
  • Gym Cân Bằng. YT 18060-8

    Gym Cân Bằng. YT 18060-8

    Thiết bị tập Cân Bằng YT 18060-8 được lắp đặt và trang bị tại các công viên, khu tập thể dục thể thao ngoài trời:

  • YT 1805911
  • QQ 14074-1
  • YT 1805916
  • QQ 14071-10
  • YT 18057-11
  •  Gym YT 18060-3
  • YT 18057-15
  •  Gym YT 18060-2
  • QQ 14072-9
  • QQ 14074-6
  • QQ 14074-5
  • Thiết bị tập elip đơn.YT 18060-5
  • QQ 14071-4
  • YT 18059-7
  • YT 18058-8
  • QQ 14071-5
  • YT 18058-10
  • YT 1805915
  • YT 18058-16
  • YT 18058-7
  • QQ 14073-4
  • YT 18057-3
  • QQ 14073-1
  • YT 18057-16
  • Gym Kéo đẩy. YT 18060-7

    Gym Kéo đẩy. YT 18060-7

    Thiết bị tập kéo đẩy YT 18060-7 được lắp đặt và trang bị tại các công viên, khu tập thể dục thể thao ngoài trời:

  • QQ 14072-6
  •  Gym Ngồi. YT 18060-4
  • QQ 14073-6
  • YT 18057-1
  • YT 18059-5
  • YT 18057-14
  • QQ 14072-8
  • QQ 14072-2
  •  Gym Chèo Đơn .YT 18060-6
  • QQ 14073-5
  • QQ 14074-3
  • QQ 14072-7
  • YT 18059-2
  • YT 18059-9
  • QQ 14079-11
  • QQ 14073-3
  • YT 18057-13
  • YT 18057-12
  • YT 18058-4
  • YT 18057-6
  • YT 1805912
  • QQ 14071-7
  • QQ 14071-11
  • YT 1805910
  • QQ 14073-7
  • QQ 14072-5
  • QQ 14079-10
  • QQ 14071-9
  • QQ 14071-12
  •  Thiết bị tập gym đa năng .YT 18060-12
  • QQ 14071-8
  • YT 1806010
  • YT 18057-5
  • QQ 14079-12
  • YT 18058-3
  • YT 18058-15
  • YT 18059-1
  • QQ 14072-10
  • QQ 14071-1
  • QQ 14073-2
  • YT 18057-7
  • QQ 14071-3
  • QQ 14074-7